Støttecentret tilbyder

Støttecenter Bjerringbro tilbyder støtte og vejledning efter servicelovens §85. På nuværende tidspunkt ydes støtte i eget hjem på hverdage i tidsrummet 08.00 - 18.00. Tidsrummet hvor støtte kan ydes tilpasses dog løbende brugernes behov.

Borgene har derudover mulighed for at komme i kontakt med enmedarbejder i aften og natetimerne fra kl. 22 til kl. 07.00 via en åben telefonlinje (servicekald-ordning), som kan køre ud ved behov.

Støttecenter Bjerringbro tilbyder støtte, hjælp, omsorg og træning i eget hjem i henhold til den enkelte borgers handleplan.

  • Hjælp og støtte til struktur på hverdagen, rengøring, personlig pleje, indkøb, tøjvask, samtaler, post, økonomi og kontakt til diverse instanser.
  • Hjælp og støtte til fælles aktiviteter som f.eks. fællesspisning, socialt samvær med TV, samtaler, avislæsning, spil og praktiske gøremål m.v.
  • Hjælp og vejledning i muligheder for uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud.
  • Hjælp og støtte til fritids- og kulturliv.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau.

Støttecentrets brugere betaler for aktiviteter ved deltagelse.

Sidst opdateret: 15.06.2018