Målgruppe og visitation

Målgruppen er borgere over 18 år med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne,
senhjerneskadede og socialt handicappede, som bor selvstændig men har behov for støtte og
vejledning i hverdagen.

Kontaktsted Solsikken er uvisiteret, hvilket betyder at borgeren ikke skal visiteres, men kan komme på eget initiativ.

Til Støttecentret skal ske visitation, hvilket foretages af Socialafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.

Efter en konkret vurdering vil sagsbehandleren sammen med borgeren udfylde visitationsskema, som sendes til Visitationsteamet. Visitationsteamet tager stilling til, om borgeren falder indenfor målgruppen i støttecentret. I givet fald visiteres borgeren til en eventuel ledig plads eller til venteliste.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau.

Indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer fremgår af Socialafdelingens hjemmeside: Information og vejledning  

 

Sidst opdateret: 06.12.2014