Kontakten til borgeren

Støttecentret lægger vægt på:

  • At den enkelte beboer sættes i centrum og mødes med anerkendelse og respekt for egne ønsker og behov
  • At støtte og vejledning gives ud fra den enkeltes ønsker og behov
  • At der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer
  • At den enkelte oplever medindflydelse på egen hverdag
  • Samarbejde med øvrige fagpersoner
  • At der tilbydes et aktivt fritids- og samværstilbud til brugerne
  • At de årlige traditioner og hyggeligt samvær prioriteres højt
Sidst opdateret: 26.03.2014